English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидата Жарка М, Ђорић под називом „Друштвени капитал као детерминанта квалитета јавног управљања“ дана 02.10.2020. године (петак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

24.09.2020.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Петар Д. Митић под називом „Међузависност економског раста и загађења животне средине земаља Југоисточне Европе дана 25.02.2020. године (уторак) са почетком у 13,00 сати у сали за седнице Факултетa.

13.02.2020.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Јелена Младеновић Манић под називом „Високо образовање и привредни раст у савременим тржишним привредама“, дана 25.01.2020. године (субота) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

15.01.2020.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију Младена Крстић под називом „Оцена оправданости инвестиција у рециклажу отпада - изазови за управљање одрживим развојем у Републици Србији“. дана 18.01.2020. године (субота) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

30.12.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат: мр Дејана Мандића под називом „Модел утврђивања објективне цене ризика осигурања аутоодговорности у Републици Србији“, дана 30.09.2019. године (петак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета.

20.09.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат: Душан Перовић, дисертацију под називом „Решавање еколошких екстерналија применом економских инструмената у области заштите животне средине“, дана 19.09.2019. године (четверак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета;

09.09.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат: Велида Зимоњић, дисертацију под називом „Допринос маркетинга унапређењу квалитета услуга“, дана 06.09.2019. године (петак) са почетком у 14.00 сати, у сали за седнице Факултета.

26.08.2019.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације