English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Студије на Економском факултету

Болоњски процес на Економском факултету

На основу примене Закона о високом образовању Републике Србије и стандарда за акредитацију које је прописао Национални савет за високо образовање у наставни план, режим студија и укупно пословање Економског факултета у Нишу су уграђена одређена решења, битно другачија од досадашње праксе.

oпширније

Остваривање наставног плана

Наставни план на Економском факултету се оставрује путем предавања и вежби, консултативне наставе, семинарске наставе, стручне праксе и семинарског рада.

oпширније

Мобилност студената

Студентима Економског факултета, којима je у оквиру међународног програма мобилности студената одобрена стипендија за студијски боравак на некој иностраној високошколској институцији, биће признати испити положени током боравка, у складу са Уговором о учењу (Learning Agreement).

oпширније
Упис

Студентске организације