English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Редовни професори

Др Евица Петровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 7 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: evica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-696
Предмети: ОАС - 4039 Пословне финансије
ОАС - 4078 Управљање ризиком и осигурање
МАС - 7025 Стратегијски финансијски менаџмент
МАС - 7366 Управљање ризиком
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
ДАС - 8249 Управљање корпоративним финансијама
ДАС - 8250 Управљање ризицима одрживости у финансијама и осигурању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бобан Стојановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 16 други спрат
Консултације: четвртак 12:00-13:30
е-маил: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs dr.boban.stojanovic@gmail.com
Телефон: 018 528-637
Предмети: ОАС - 4019 Микроекономија
ОАС - 4035 Теорија и политика цена
ОАС - 4056 Микроекономска анализа
МАС - 7012 Микро и макроекономска анализа
МАС - 7212 Микро и макро економска анализа
МАС - 7365 Политика заштите конкуренције
ДАС - 8003 Глобализација светске економије и национална економија
ДАС - 8016 Микроекономски модели
Биографија: Cirriculum vitae

Др Драгана Раденковић-Јоцић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 24 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs draganarj61@gmail.com
Телефон: 018 528-645
Предмети: ОАС - 4042 Привредно право
ОАС - 4076 Корпоративно управљање
ОАС - 4088 Право ЕУ
МАС - 7017 Право унутрашњег тржишта ЕУ
ДАС - 8017 Право конкуренције ЕУ
Биографија: Cirriculum vitae

Др Милош Тодоровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 18 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
петак 10:00-12:00
е-маил: milos.todorovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-640 . . . 066 83-111-69
Предмети: ОАС - 4020 Међународна економија
ОАС - 4085 Менаџмент у спољној трговини
МАС - 7008 Међународне финансије
МАС - 7368 Међународна трговина
ДАС - 8011 Међународни економски и финансијски односи
ДАС - 8226 Међународно пословање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Горан Миловановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 10 други спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: goran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-674
Предмети: ОАС - 4045 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4050 Међународни маркетинг
ОАС - 4083 Међународна логистика
МАС - 7031 Управљање ланцима снабдевања
МАС - 7260 Риверсна логистика
ДАС - 8013 Менаџмент ланцима снабдевања
ДАС - 8229 Менаџмент снабдевања у условима глобализације
ДАС - 8244 Теорија предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Славољуб Миловановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 23 други спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: slavoljub.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-644
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7029 Управљање електронским пословањем
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7424 Дизајн истраживања и технике визуелизације података
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
ДАС - 8235 Развој информационих система
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Симић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 17 четврти спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-639
Предмети: ОАС - 4008 Основи менаџмента
ОАС - 4044 Основи организације
МАС - 7009 Менаџмент организационих промена
ДАС - 8014 Менаџмент организационог понашања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 8 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
четвртак 10:00-12:00
е-маил: jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-630
Предмети: ОАС - 4012 Јавне финансије
ОАС - 4013 Монетарна економија
МАС - 7014 Монетарни и фискални менаџмент
МАС - 7314 Јавне финансије II
МАС - 7367 Монетарна економија II
ДАС - 8030 Финансијска теорија и политика
ДАС - 8232 Монетарна теорија и политика
ДАС - 8252 Фискална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Наташа Голубовић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 15 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-636
Предмети: ОАС - 4001 Основи економије
ОАС - 4063 Политичка економија
ОАС - 4563 Политичка економија јавног управљања
МАС - 7007 Економика друштвеног избора
МАС - 7207 Друштвена економика
МАС - 7307 Економија рада
ДАС - 8005 Економика јавног избора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Биљана Ракић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II anex 3 други спрат
Консултације: четвртак 11:00-12:00
е-маил: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-650
Предмети: ОАС - 4061 Економија јавног сектора
ОАС - 4544 Управљање пројектима јавно-приватног партнерства
МАС - 7012 Микро и макроекономска анализа
МАС - 7212 Микро и макро економска анализа
ДАС - 8012 Менаџмент јавног сектора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Небојша Стојковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 27 четврти спрат
Консултације: понедељак 11:00-13:00
е-маил: nebojsa.stojkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-649
Предмети: ОАС - 4065 Економске функције
МАС - 7254 Математичке методе у економији
ДАС - 8224 Математичка статистика
Биографија: Cirriculum vitae

Др Горица Бошковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 13 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-611
Предмети: ОАС - 4441 Економика индустрије
ОАС - 4477 Индустријски менаџмент
МАС - 7030 Управљање квалитетом
МАС - 7319 Регионална економија
ДАС - 8006 Индустријска економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Срђан Маринковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 20 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-604
Предмети: ОАС - 4014 Финансијски систем и финансијске институције
ОАС - 4037 Банкарски менаџмент
ОАС - 4040 Финансијска тржишта
МАС - 7013 Микро структура финансијских тржишта
МАС - 7213 Микроструктура финансијских тржишта
МАС - 7432 Квантитативне финансије
ДАС - 8025 Тржиште финансијских деривата
Биографија: Cirriculum vitae

Др Љиља Антић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 22 други спрат
Консултације: четвртак 09:00-11:00
е-маил: ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-643
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7026 Стратегијско управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
ДАС - 8237 Савремене тенденције у управљачком рачуноводству
Биографија: Cirriculum vitae

Др Тамара Миленковић-Керковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 4 пети спрат
Консултације: четвртак 12:00-14:00
е-маил: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs salamanca@eunet.rs
Телефон: 018 528-684
Предмети: ОАС - 4042 Привредно право
ОАС - 4089 Право међународне трговине
МАС - 7002 Банкарско право
МАС - 7302 Право финансијских институција
ДАС - 8017 Право конкуренције ЕУ
ДАС - 8212 Аутономно право трговинских уговора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Тадија Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 14 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-635
Предмети: ОАС - 4002 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4429 Буџетско рачуноводство
МАС - 7018 Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
МАС - 7032 Финансијско извештавање
МАС - 7416 Рачуноводствене информације за доношење одлука
ДАС - 8031 Финансијско извештавање о новчаним токовима
Биографија: Cirriculum vitae

Др Сузана Стефановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 20 четврти спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-631
Предмети: ОАС - 4043 Планирање и политика предузећа
ОАС - 4047 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4087 Управљање производњом
ОАС - 4543 Пословно планирање
МАС - 7024 Стратегија раста и развоја предузећа
МАС - 7031 Управљање ланцима снабдевања
МАС - 7257 Менаџмент малих и средњих предузећа
МАС - 7324 Пословна стратегија
ДАС - 8021 Стратегије производње умрежених предузећа
ДАС - 8241 Стратегије кооперације и умрежавања предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ксенија Денчић-Михајлов

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 7 пети спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: ksenija.dencic-mihajlov@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-687
Предмети: ОАС - 4039 Пословне финансије
ОАС - 4051 Међународно пословно финансирање
МАС - 7016 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
МАС - 7025 Стратегијски финансијски менаџмент
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
ДАС - 8249 Управљање корпоративним финансијама
ДАС - 8250 Управљање ризицима одрживости у финансијама и осигурању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бојан Крстић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 11 други спрат
Консултације: среда 15:00-17:00
е-маил: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-686
Предмети: ОАС - 4015 Анализа пословних перформанси
ОАС - 4084 Управљање интелектуалним капиталом
ОАС - 4432 Управљање пословним перформансама
МАС - 7021 Систем стратегијске контроле перформанси
МАС - 7206 Економија одлучивања
МАС - 7221 Стратегијска контрола предузећа
МАС - 7306 Управљање иновацијама
МАС - 7321 Стратегијска контрола и анализа
ДАС - 8023 Теорија предузећа
ДАС - 8247 Управљање вредношћу предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Жарко Поповић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 1 други спрат
Консултације: уторак 09:00-11:00
е-маил: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-660
Предмети: ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4506 Математика
МАС - 7227 Теорија одлучивања
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7423 Математика у пословној аналитици
МАС - 7431 Примењена економетрија
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
ДАС - 8219 Квантитативна анализа продуктивности и ефикасности
Биографија: Cirriculum vitae

Др Драган Петровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 22 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dragan.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-641
Предмети: ОАС - 4001 Основи економије
ОАС - 4063 Политичка економија
ОАС - 4563 Политичка економија јавног управљања
МАС - 7011 Методологија економских наука
ДАС - 8015 Методологија научног истраживања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Сузана Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 26 четврти спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-620
Предмети: ОАС - 4033 Маркетинг
ОАС - 4080 Понашање потрошача
ОАС - 4086 Маркетинг комуницирање
МАС - 7020 Релациони маркетинг
МАС - 7253 Маркетинг услуга
ДАС - 8022 Стратегијски маркетинг
Биографија: Cirriculum vitae

Др Биљана Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 26 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-620
Предмети: ОАС - 4003 Управљање ресурсима предузећа
ОАС - 4079 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4503 Економика предузећа
МАС - 7255 Међународни менаџмент људских ресурса
ДАС - 8027 Управљање каријером
Биографија: Cirriculum vitae

Др Иван Марковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 21 четврти спрат
Консултације: петак 10:00-12:00
е-маил: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-641
Предмети: ОАС - 4020 Међународна економија
ОАС - 4085 Менаџмент у спољној трговини
МАС - 7008 Међународне финансије
МАС - 7368 Међународна трговина
ДАС - 8011 Међународни економски и финансијски односи
ДАС - 8226 Међународно пословање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Зоран Стефановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 19 други спрат
Консултације: петак 09:00-11:00
е-маил: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-676
Предмети: ОАС - 4007 Економске доктрине
ОАС - 4066 Економика транзиције
МАС - 7261 Савремене економске теорије
ДАС - 8024 Транзиција постсоцијалистичких привреда
Биографија: Cirriculum vitae

Др Соња Јовановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4446 Аграрни менаџмент
ОАС - 4453 Менаџмент у туризму
ОАС - 4553 Менаџмент у туризму и хотелијерству
МАС - 7001 Аграрна политика
МАС - 7263 Туризам и животна средина
МАС - 7363 Туризам и хотелијерство
ДАС - 8001 Аграрна политика ЕУ
ДАС - 8211 Аграрна политика Европске уније
Биографија: Cirriculum vitae

Др Игор Младеновић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II S 2 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-661
Предмети: ОАС - 4011 Макроекономија
ОАС - 4059 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4461 Економија јавног сектора
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7251 Макроекономија отворене привреде
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8009 Макроекономија и макроекономски менаџмент
Биографија: Cirriculum vitae

Др Љиљана Бонић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 5 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-632
Предмети: ОАС - 4036 Теорија и анализа биланса
ОАС - 4074 Ревизија
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
МАС - 7322 Финансијско извештавање
ДАС - 8216 Екстерни и интерни надзор пословања предузећа
ДАС - 8247 Управљање вредношћу предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Спасић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 28 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-629
Предмети: ОАС - 4002 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4070 Специјални биланси
ОАС - 4570 Консолидовани и специјални биланси
МАС - 7016 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
ДАС - 8032 Финансијско извештавање у условима монетарних промена
ДАС - 8238 Савремени трендови у корпоративном финансијском извештавању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Винко Лепојевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 30 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-658
Предмети: ОАС - 4010 Статистика
МАС - 7023 Статистичка анализа
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
МАС - 7362 Економетријски методи и модели
МАС - 7415 Методи статистичке анализе
МАС - 7422 Прогнозирање временских серија
МАС - 7435 Истраживања у маркетингу
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марина Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 24 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-616
Предмети: ОАС - 4012 Јавне финансије
ОАС - 4013 Монетарна економија
МАС - 7014 Монетарни и фискални менаџмент
МАС - 7314 Јавне финансије II
МАС - 7367 Монетарна економија II
ДАС - 8030 Финансијска теорија и политика
ДАС - 8232 Монетарна теорија и политика
ДАС - 8252 Фискална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Снежана Радукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 16 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-637
Предмети: ОАС - 4019 Микроекономија
ОАС - 4035 Теорија и политика цена
ОАС - 4056 Микроекономска анализа
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
МАС - 7365 Политика заштите конкуренције
ДАС - 8003 Глобализација светске економије и национална економија
ДАС - 8236 Савремена тржишта
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Радосављевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 23 четврти спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-634
Предмети: ОАС - 4003 Управљање ресурсима предузећа
ОАС - 4082 Канали маркетинга
ОАС - 4090 Агенцијско пословање
ОАС - 4430 Предузетништво
ОАС - 4503 Економика предузећа
МАС - 7215 Пословна етика
МАС - 7264 Управљање пословним процесима
ДАС - 8026 Трошкови у пословном одлучивању
ДАС - 8231 Модели пословне изврсности
Биографија: Cirriculum vitae

Др Маја Ивановић-Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 29 четврти спрат
Консултације: среда 13:30-15:30
е-маил: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-659
Предмети: ОАС - 4008 Основи менаџмента
ОАС - 4430 Предузетништво
МАС - 7009 Менаџмент организационих промена
МАС - 7215 Пословна етика
МАС - 7257 Менаџмент малих и средњих предузећа
ДАС - 8021 Стратегије производње умрежених предузећа
ДАС - 8221 Корпоративно предузетништво
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Петровић-Ранђеловић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
понедељак 12:00-14:00
е-маил: marija.petrovic-randjelovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7019 Регионална економија
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
МАС - 7301 Аграрна политика
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
ДАС - 8240 Стратегија привредног развоја и економска политика
ДАС - 8243 Структурна трансформација и одрживи развој
Биографија: Cirriculum vitae

Др Татјана Стевановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: среда 11:00-13:00
е-маил: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7026 Стратегијско управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
ДАС - 8222 Леан рачуноводство и управљање предузећем
ДАС - 8237 Савремене тенденције у управљачком рачуноводству
Биографија: Cirriculum vitae

Др Весна Јанковић-Милић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: vesna.jankovic-milic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4010 Статистика
МАС - 7023 Статистичка анализа
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
МАС - 7362 Економетријски методи и модели
МАС - 7415 Методи статистичке анализе
МАС - 7422 Прогнозирање временских серија
МАС - 7435 Истраживања у маркетингу
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Џунић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: V 3 пети спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: marija.dzunic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-683
Предмети: ОАС - 4001 Основи економије
ОАС - 4063 Политичка економија
ОАС - 4563 Политичка економија јавног управљања
МАС - 7007 Економика друштвеног избора
МАС - 7207 Друштвена економика
МАС - 7307 Економија рада
МАС - 7436 Академско писање
ДАС - 8005 Економика јавног избора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 12 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Телефон: 018 528-613
Предмети: ОАС - 4005 Економска географија
ОАС - 4049 Регионална географија света
ОАС - 4052 Туристичка географија са основама туризма
ОАС - 4090 Агенцијско пословање
МАС - 7005 Валоризација туристичког потенцијала
МАС - 7263 Туризам и животна средина
ДАС - 8002 Географија светске економије
Биографија: Cirriculum vitae

Др Владислав Марјановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4511 Макроекономска теорија и политика
МАС - 7019 Регионална економија
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
ДАС - 8240 Стратегија привредног развоја и економска политика
ДАС - 8243 Структурна трансформација и одрживи развој
Биографија: Cirriculum vitae

Др Огњен Радовић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
е-маил: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7029 Управљање електронским пословањем
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7424 Дизајн истраживања и технике визуелизације података
МАС - 7425 Напредна аналитика великих података
МАС - 7434 Аквизиција података у пословној интелигенцији
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
ДАС - 8235 Развој информационих система
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-655
Предмети: ОАС - 4064 Операциона истраживања
ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
МАС - 7027 Теорија одлучивања
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7412 Оптимизација и пословно одлучивање
МАС - 7431 Примењена економетрија
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
ДАС - 8219 Квантитативна анализа продуктивности и ефикасности
Биографија: Cirriculum vitae

Др Светлана Соколов-Младеновић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 8 пети спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4068 Економика трговине
ОАС - 4072 Трговински менаџмент
МАС - 7028 Трговински маркетинг
МАС - 7250 Интернационализација малопродаје
МАС - 7350 Савремена трговина
ДАС - 8019 Стратегија и политика развоја трговине
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације