English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 M 01/2024 Угоститељске услуге
Рок за достављање понуда:
22.01.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М02/2024 Набавка пића и сродног материјала за послужење
Рок за достављање понуда:
22.01.2024
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М03/2024 Кројачке услуге - капе ѕа дипломиране студенте
Рок за достављање понуда:
19.02.2024.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М04/2024 Лимарски радови
Рок за достављање понуда:
29.02.2024. до 11 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 05/2024 Услуге фотокопирања
Рок за достављање понуда:
28.02. 2024. do 11.00 h
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М07/2024 Цвеће и икебане
Рок за достављање понуда:
01.03.2024.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М06/2024 Повезивање књига
Рок за достављање понуда:
01.03.2024.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 M 08/2024 Услуге фотографа
Рок за достављање понуда:
12.03.2024. године до 12:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
 M 09/2024 Закуп спортске сале за фудбал за потребе студената Економског факултета
Рок за достављање понуда:
15.03.2024. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М 11/2024 Одржавање и сервисирање фотокопир апарата
Рок за достављање понуда:
18.03.2024. до 11.00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 М13/2024 Организовање и вођење послова безбедности и здравља на раду
Рок за достављање понуда:
19.03.2024.године до 12,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М 12/2024 Услуге одржавања и поправке лифта
Рок за достављање понуда:
20.03.2024. до 11.00 сати
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 M 10/2024 Брендирање материјала за промоцију Студентског парламента
Рок за достављање понуда:
22.03.2024. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М14/2024 Поправка и уградња клима уређаја
Рок за достављање понуда:
27.03.2024. год.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М15/2024 Набавка услуге објављивања огласа за потребе Економског факултета
Рок за достављање понуда:
12.04.2024.године до 12,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
 M 16/2024 Услуге дератизације
Рок за достављање понуда:
10.04.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 17/2024 Радна обућа и одећа
Рок за достављање понуда:
18.04.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 18/2024 Услуге ресторана
Рок за достављање понуда:
22.04.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Изјава
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 М19/2024 Набавка добра- горива
Рок за достављање понуда:
08.05.2024.године до 12,00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
 M 20/2024 Сшпртска опрема - мајице
Рок за достављање понуда:
10.05.2024. године до 10:00 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
 M 21/2024 Услуге ресторана (Студентски парламент - Апсолвентско вече)
Рок за достављање понуда:
22.05.2024. до 10 часова
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 22/2024 Текуће одржавање зграде
Рок за достављање понуда:
27.05.2024. до 11.00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење
 M 23/2024 Набавка материјала за одржавање хигијене
Рок за достављање понуда:
24.05.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 М24/2024 Набавка услуге брендирања материјала за промоцију
Рок за достављање понуда:
28.05.2024.године до 11,00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Образац понуде
Техничка спецификација
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
 M 25/2024 Канцеларијски материјал
Рок за достављање понуда:
12.06.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 M 26/2024 Услуге осигурања студената и аутомобила
Рок за достављање понуда:
10.06.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 M 27/2024 Услуге сервисирања рачунарске опреме
Рок за достављање понуда:
10.07.2024. године до 11:00 часова
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о изабраној понуди
Упис

Студентске организације