English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације - уџбеници

Основи економије

Драгослав Китановић, Наташа Голубовић, Драган Петровић, Марија Џунић:
  Основи економије
ISBN:  978-86-6139-169-9
 
   
   
   

Збирка задатака из финансијског рачуноводства

Др Јован Крстић, Др Тадија Ђукић:
  Збирка задатака из финансијског рачуноводства
ISBN:  978-86-6139-156-9
 
   
   
   

Економија транзиције

Бранислав Митровић, Зоран Стефановић:
  Економија транзиције
ISBN:  978-86-6139-141-5
 
   
   
   

Финансијски систем и финансијске институције

Борко Крстић, Срђан Маринковић:
  Финансијски систем и финансијске институције
ISBN:  978-86-6139-134-7
 
   
   
   

Иновације у трговинском менаџменту

Др Сретен Ћузовић, Др Предраг Ивановић:
  Иновације у трговинском менаџменту
ISBN:  978-86-6139-146-0
 
   
   
   

Спољнотрговинско и царинско пословање

Др Иван Марковић, Др Милош Тодоровић:
  Спољнотрговинско и царинско пословање
ISBN:  978-86-6139-133-0
 
   
   
   

Банкарски менаџмент

Борко Крстић, Срђан Маринковић:
  Банкарски менаџмент
ISBN:  978-86-6139-143-9
 
   
   
   

Привредно право за студенте економије – први део

Др Драгана Раденковић – Јоцић:
  Привредно право за студенте економије – први део
ISBN:  978-86-6139-132-3
 
   
   
   

Туристичка географија

Др Вукашин Шушић:
  Туристичка географија
ISBN:  978-86-6139-135-4
 
   
   
   

Ризик и осигурање

Веселин Авдаловић, Евица Петровић, Јелена Станковић:
  Ризик и осигурање
ISBN:  978-86-6139-116-3
 
   
   
   

Финансијско рачуноводство

Јован Крстић, Милун Јездимировић, Тадија Ђукић:
  Финансијско рачуноводство
ISBN:  978-86-6139-124-8
 
   
   
   

Финансијска и актуарска математика: апликативни приступ

Жарко Љ. Поповић, Јелена Ј. Станковић, Микица М. Дреновак:
  Финансијска и актуарска математика: апликативни приступ
ISBN:  978-86-6139-119-4
 
   
   
   

Менаџмент

Ивана Симић:
  Менаџмент
ISBN:  978-86-6139-111-8
 
   
   
   

Предузетништво

Проф. др Надица Фигар:
  Предузетништво
ISBN:  978-86-6139-102-6
 
   
   
   

Економска географија света

Милан Спасојевић, Вукашин Шушић, Дејан Ђорђевић:
  Економска географија света
ISBN:  978-86-6139-099-9
 
   
   
   

Маркетинг комуницирање

Љиљана Станковић, Сузана Ђукић:
  Маркетинг комуницирање
ISBN:  978-86-6139-090-6
 
   
   
   

Основе буџетског рачуноводства

Др Тадија Ђукић:
  Основе буџетског рачуноводства
ISBN:  978-86-6139-091-3
 
   
   
   

Монетарна економија

Јадранка Ђуровић – Тодоровић:
  Монетарна економија
ISBN:  978-86-6139-088-3
 
   
   
   

Корпоративно управљање

Др Драгана Раденковић – Јоцић, Др Весна Секулић:
  Корпоративно управљање
ISBN:  978-86-6139-077-7
 
   
   
   

Међународна економија

Др Милош Тодоровић, Др Иван Марковић:
  Међународна економија
ISBN:  978-86-6139-076-0
 
   
   
   

Облигације и уговори трговинског права

Др Тамара Миленковић – Керковић, Др Луција Спировић – Јовановић:
  Облигације и уговори трговинског права
ISBN:  978-86-6139-065-4
 
   
   
   

Трговина: принципи, структура и развој

Др Сретен Ћузовић:
  Трговина: принципи, структура и развој
ISBN:  978-86-6139-053-1
 
   
   
   

Маркетинг

Љиљана Станковић, Сузана Ђукић:
  Маркетинг
ISBN:  978-86-6139-070-8
 
   
   
   

Статистика у економији

Др Вера Ђорђевић:
  Статистика у економији
ISBN:  978-86-6139-071-5
 
   
   
   

Теорија и политика Цена

Душан Здравковић, Бобан Стојановић, Снежана Радукић:
  Теорија и политика Цена
ISBN:  978-86-6139-075-3
 
   
   
   

Управљачко рачуноводство

Благоје Новићевић, Љиља Антић:
  Управљачко рачуноводство
ISBN:  978-86-6139-072—2
 
   
   
   

Социологија

Проф. др Петар Ј. Хафнер, Доц. др Славољуб Мишић:
  Социологија
ISBN:  978-86-6139-058-6
 
   
   
   

Финансијска тржишта

Срђан Маринковић:
  Финансијска тржишта
ISBN:  978-86-6139-025-8
 
   
   
   

Менаџмент набавке

Др Сретен Ћузовић:
  Менаџмент набавке
ISBN:  978-86-6139-036-4
 
   
   
   

Савремена политичка економија

Драгослав Китановић, Наташа Голубовић, Драган Петровић, Марија Џунић:
  Савремена политичка економија
ISBN:  978-86-6139-030-2
 
   
   
   

Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу

Превод: проф. др Тамара Миленковић – Керковић:
  Водич за међународне споразуме о мастер-франшизингу
ISBN:  978-86-6139-021-0
 
   
   
   

Економика индустрије

Др Живорад Глигоријевић:
  Економика индустрије
ISBN:  978-86-7746-305-2
 
   
   
   

Аграрни менаџмент

Снежана М. Ђекић:
  Аграрни менаџмент
ISBN:  978-86-85099-96-0
 
   
   
   

Економске функције

Мирољуб Ђ. Милојевић, Жарко Љ. Поповић, Стојан М. Богдановић:
  Економске функције
ISBN:  978-86-85099-97-7
 
   
   
   

Основи организације

Ивана Симић:
  Основи организације
ISBN:  978-86-6139-017-3
 
   
   
   

Рачуноводство трошкова

Благоје Новићевић, Љиља Антић:
  Рачуноводство трошкова
ISBN:  978-86-6139-006-7
 
   
   
   

Електронско пословање

Радмила Јовановић, Славољуб Миловановић:
  Електронско пословање
ISBN:   978-86-6139-010-4
 
   
   
   

Међународно пословно финансирање: специјална питања и проблеми

Др Евица Петровић, Др Ксенија Денчић – Михајлов:
  Међународно пословно финансирање: специјална питања и проблеми
ISBN:  978-86-6139-007-4
 
   
   
   

Менаџмент квалитетом у трговини

Проф. др Сретен Ћузовић:
  Менаџмент квалитетом у трговини
ISBN:  ISBN 978-86-6139-012-8
 
   
   
   

Збирка решених задатака из статистике

Др Вера Ђорђевић, Др Винко Лепојевић, Мр Весна Јанковић – Милић:
  Збирка решених задатака из статистике
ISBN:  978-86-6139-005-0
 
   
   
   

Операциона истраживања

Обрад Тодоровић, Миливоје Пешић, Предраг Мимовић:
  Операциона истраживања
ISBN:  978-86-85099-99-1
 
   
   
   

Планови предузећа: основ за бизнис план

Проф. др Биљана Предић:
  Планови предузећа: основ за бизнис план
ISBN:  978-86-7746-098-3
 
   
   
   
Упис

Студентске организације