English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Редовни професори

Др Слободан Цветановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 21 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: slobodan.cvetanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-642
Предмети: ОАС - 4459 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4411 Макроекономија
МАС - 7251 Макроекономија отворене привреде
ДАС - 8009 Макроекономија и макроекономски менаџмент
Биографија: Cirriculum vitae

Др Благоје Новићевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 6 други спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
четвртак 10:00-12:00
е-маил: blagoje.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-612
Предмети: ОАС - 4471 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
ОАС - 4438 Управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
Биографија: Cirriculum vitae

Др Живорад Глигоријевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 9 други спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: zivorad.gligorijevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-614
Предмети: ОАС - 4441 Економика индустрије
ОАС - 4455 Економика туризма
ОАС - 4477 Индустријски менаџмент
МАС - 7219 Регионална економија
ДАС - 8006 Индустријска економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Евица Петровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 7 други спрат
Консултације: понедељак 14:00-15:00
уторак 13:00-15:00
е-маил: evica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-696
Предмети: ОАС - 4439 Пословне финансије
ОАС - 4478 Управљање ризиком и осигурање
МАС - 7225 Стратегијски финансијски менаџмент
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бобан Стојановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 16 други спрат
Консултације: четвртак 12:00-13:30
е-маил: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs dr.boban.stojanovic@gmail.com
Телефон: 018 528-637
Предмети: ОАС - 4418 Микроекономија
ОАС - 4456 Микроекономска анализа
ОАС - 4435 Теорија и политика цена
МАС - 7212 Микро и макро економска анализа
ДАС - 8003 Глобализација светске економије и национална економија
ДАС - 8016 Микроекономски модели
Биографија: Cirriculum vitae

Др Сретен Ћузовић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 18 други спрат
Консултације: четвртак 09:00-11:00
е-маил: sreten.cuzovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-675
Предмети: ОАС - 4468 Економика трговине
ОАС - 4472 Трговински менаџмент
МАС - 7250 Интернационализација малопродаје
МАС - 7228 Трговински маркетинг
ДАС - 8019 Стратегија и политика развоја трговине
Биографија: Cirriculum vitae

Др Драгана Раденковић-Јоцић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 24 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs draganarj61@gmail.com
Телефон: 018 528-645
Предмети: ОАС - 4476 Корпоративно управљање
ОАС - 4475 Право ЕУ
ОАС - 4442 Привредно право
МАС - 7217 Право унутрашњег тржишта ЕУ
ДАС - 8017 Право конкуренције ЕУ
Биографија: Cirriculum vitae

Др Милош Тодоровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 18 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
петак 10:00-12:00
е-маил: milos.todorovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-640
Предмети: ОАС - 4420 Међународна економија
ОАС - 4485 Менаџмент у спољној трговини
МАС - 7208 Међународне финансије
ДАС - 8011 Међународни економски и финансијски односи
Биографија: Cirriculum vitae

Др Горан Миловановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 10 други спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: goran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-674
Предмети: ОАС - 4483 Међународна логистика
ОАС - 4450 Међународни маркетинг
ОАС - 4445 Стратегијски менаџмент логистике
МАС - 7260 Риверсна логистика
МАС - 7231 Управљање ланцима снабдевања
ДАС - 8013 Менаџмент ланцима снабдевања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Славољуб Миловановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 23 други спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: slavoljub.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-644
Предмети: ОАС - 4467 Електронско пословање
ОАС - 4462 Информатика
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Симић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 17 четврти спрат
Консултације: уторак 11:30-13:30
е-маил: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-639
Предмети: ОАС - 4408 Основи менаџмента
МАС - 7209 Менаџмент организационих промена
ДАС - 8014 Менаџмент организационог понашања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јадранка Ђуровић-Тодоровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 8 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-630
Предмети: ОАС - 4412 Јавне финансије
ОАС - 4413 Монетарна економија
МАС - 7214 Монетарни и фискални менаџмент
ДАС - 8030 Финансијска теорија и политика
Биографија: Cirriculum vitae

Др Наташа Голубовић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 15 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-636
Предмети: ОАС - 4401 Основи економије
ОАС - 4463 Политичка економија
МАС - 7207 Друштвена економика
ДАС - 8005 Економика јавног избора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Биљана Ракић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II anex 3 други спрат
Консултације: четвртак 11:00-12:00
е-маил: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-650
Предмети: ОАС - 4461 Економија јавног сектора
МАС - 7212 Микро и макро економска анализа
ДАС - 8012 Менаџмент јавног сектора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Небојша Стојковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 27 четврти спрат
Консултације: понедељак 14:00-15:00
уторак 13:00-14:00
е-маил: nebojsa.stojkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-649
Предмети: ОАС - 4465 Економске функције
МАС - 7254 Математичке методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Горица Бошковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 13 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-611
Предмети: ОАС - 4441 Економика индустрије
ОАС - 4477 Индустријски менаџмент
МАС - 7230 Управљање квалитетом
ДАС - 8006 Индустријска економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Срђан Маринковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II 20 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-604
Предмети: ОАС - 4437 Банкарски менаџмент
ОАС - 4440 Финансијска тржишта
ОАС - 4414 Финансијски систем и финансијске институције
МАС - 7213 Микроструктура финансијских тржишта
ДАС - 8025 Тржиште финансијских деривата
Биографија: Cirriculum vitae

Др Љиља Антић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 22 други спрат
Консултације: четвртак 09:00-11:00
е-маил: ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-643
Предмети: ОАС - 4471 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
ОАС - 4438 Управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
Биографија: Cirriculum vitae

Др Тамара Миленковић-Керковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 4 пети спрат
Консултације: четвртак 12:00-14:00
е-маил: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs salamanca@eunet.rs
Телефон: 018 528-684
Предмети: ОАС - 4473 Право међународне трговине
ОАС - 4442 Привредно право
МАС - 7202 Банкарско право
ДАС - 8017 Право конкуренције ЕУ
Биографија: Cirriculum vitae

Др Весна Секулић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II S 4 други спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: vesna.sekulic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-663
Предмети: ОАС - 4476 Корпоративно управљање
ОАС - 4432 Управљање пословним перформансама
МАС - 7206 Економија одлучивања
ДАС - 8023 Теорија предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Тадија Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 14 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-635
Предмети: ОАС - 4429 Буџетско рачуноводство
ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
МАС - 7218 Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
МАС - 7232 Финансијско извештавање
ДАС - 8031 Финансијско извештавање о новчаним токовима
Биографија: Cirriculum vitae

Др Вукашин Шушић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 12 пети спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: vukasin.susic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-693
Предмети: ОАС - 4454 Агенцијско пословање
ОАС - 4405 Економска географија
ОАС - 4449 Регионална географија света
ОАС - 4452 Туристичка географија са основама туризма
МАС - 7204 Валоризација просторног потенцијала
МАС - 7205 Валоризација туристичког потенцијала
ДАС - 8002 Географија светске економије
Биографија: Cirriculum vitae

Др Сузана Стефановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 20 четврти спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-631
Предмети: ОАС - 4443 Планирање и политика предузећа
ОАС - 4447 Стратегијски менаџмент
МАС - 7257 Менаџмент малих и средњих предузећа
МАС - 7224 Стратегија раста и развоја предузећа
ДАС - 8021 Стратегије производње умрежених предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ксенија Денчић-Михајлов

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 7 пети спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: ksenija.dencic-mihajlov@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-687
Предмети: ОАС - 4451 Међународно пословно финансирање
ОАС - 4439 Пословне финансије
МАС - 7216 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
МАС - 7225 Стратегијски финансијски менаџмент
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бојан Крстић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 11 други спрат
Консултације: понедељак 14:00-15:00
среда 14:00-15:00
е-маил: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-686
Предмети: ОАС - 4484 Управљање интелектуалним капиталом
ОАС - 4432 Управљање пословним перформансама
МАС - 7221 Стратегијска контрола предузећа
ДАС - 8023 Теорија предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Жарко Поповић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 1 други спрат
Консултације: уторак 09:00-11:00
е-маил: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-660
Предмети: ОАС - 4406 Математика
ОАС - 4469 Финансијска и актуарска математика
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7227 Теорија одлучивања
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Драган Петровић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 22 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dragan.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-641
Предмети: ОАС - 4401 Основи економије
ОАС - 4463 Политичка економија
МАС - 7211 Методологија економских наука
ДАС - 8015 Методологија научног истраживања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Сузана Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 26 четврти спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-620
Предмети: ОАС - 4433 Маркетинг
ОАС - 4486 Маркетинг комуницирање
ОАС - 4480 Понашање потрошача
МАС - 7253 Маркетинг услуга
МАС - 7220 Релациони маркетинг
ДАС - 8022 Стратегијски маркетинг
Биографија: Cirriculum vitae

Др Биљана Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 26 четврти спрат
Консултације: четвртак 08:00-10:00
е-маил: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-620
Предмети: ОАС - 4479 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4403 Управљање ресурсима предузећа
МАС - 7255 Међународни менаџмент људских ресурса
ДАС - 8027 Управљање каријером
Биографија: Cirriculum vitae

Др Иван Марковић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 21 четврти спрат
Консултације: петак 10:00-12:00
е-маил: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-641
Предмети: ОАС - 4420 Међународна економија
ОАС - 4485 Менаџмент у спољној трговини
МАС - 7208 Међународне финансије
ДАС - 8011 Међународни економски и финансијски односи
Биографија: Cirriculum vitae

Др Зоран Стефановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II anex 5 други спрат
Консултације: петак 09:00-11:00
е-маил: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-652
Предмети: ОАС - 4466 Економика транзиције
ОАС - 4407 Економске доктрине
МАС - 7261 Савремене економске теорије
ДАС - 8024 Транзиција постсоцијалистичких привреда
Биографија: Cirriculum vitae

Др Соња Јовановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4446 Аграрни менаџмент
ОАС - 4453 Менаџмент у туризму
МАС - 7201 Аграрна политика
МАС - 7263 Туризам и животна средина
ДАС - 8001 Аграрна политика ЕУ
Биографија: Cirriculum vitae

Др Игор Младеновић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II S 2 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-661
Предмети: ОАС - 4459 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4411 Макроекономија
МАС - 7251 Макроекономија отворене привреде
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8009 Макроекономија и макроекономски менаџмент
Биографија: Cirriculum vitae

Др Љиљана Бонић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Спасић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 28 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-629
Предмети: ОАС - 4470 Специјални биланси
ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
МАС - 7216 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
ДАС - 8032 Финансијско извештавање у условима монетарних промена
Биографија: Cirriculum vitae

Др Винко Лепојевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 30 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-658
Предмети: ОАС - 4410 Статистика
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марина Ђорђевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 24 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-616
Предмети: ОАС - 4412 Јавне финансије
ОАС - 4413 Монетарна економија
МАС - 7214 Монетарни и фискални менаџмент
ДАС - 8030 Финансијска теорија и политика
Биографија: Cirriculum vitae

Др Снежана Радукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II 16 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-637
Предмети: ОАС - 4418 Микроекономија
ОАС - 4456 Микроекономска анализа
ОАС - 4435 Теорија и политика цена
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
ДАС - 8003 Глобализација светске економије и национална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Радосављевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 23 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-634
Предмети: ОАС - 4430 Предузетништво
ОАС - 4403 Управљање ресурсима предузећа
МАС - 7215 Пословна етика
МАС - 7264 Управљање пословним процесима
ДАС - 8026 Трошкови у пословном одлучивању
Биографија: Cirriculum vitae

Др Маја Ивановић-Ђукић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 29 четврти спрат
Консултације: среда 13:00-15:00
е-маил: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-659
Предмети: ОАС - 4408 Основи менаџмента
ОАС - 4430 Предузетништво
МАС - 7257 Менаџмент малих и средњих предузећа
МАС - 7215 Пословна етика
ДАС - 8021 Стратегије производње умрежених предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Петровић-Ранђеловић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
понедељак 12:00-14:00
е-маил: marija.petrovic-randjelovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4460 Економска политика
ОАС - 4409 Национална економија
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
Биографија: Cirriculum vitae

Др Татјана Стевановић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4471 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
ОАС - 4438 Управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
Биографија: Cirriculum vitae

Др Весна Јанковић-Милић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: vesna.jankovic-milic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4410 Статистика
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Џунић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: V 3 пети спрат
Консултације: уторак 10:30-12:30
е-маил: marija.dzunic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-683
Предмети: ОАС - 4401 Основи економије
ОАС - 4463 Политичка економија
МАС - 7207 Друштвена економика
ДАС - 8005 Економика јавног избора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Слађана Ристић-Горгиев

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: филозофски 413 сутурен
Консултације:
е-маил: sladjana.ristic.gorgiev@filfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 514-312 лок.160
Предмети: ОАС - 4416 Основи филозофије
ОАС - 4417 Филозофија економије
Упис

Студентске организације