English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Доценти

Др Јелена Радојичић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 9 пети спрат
Консултације: понедељак 11:00-13:00
е-маил: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-692
Предмети: ОАС - 4437 Банкарски менаџмент
ОАС - 4440 Финансијска тржишта
ОАС - 4414 Финансијски систем и финансијске институције
МАС - 7203 Банкарство
ДАС - 8004 Глобално банкарство
Биографија: Cirriculum vitae

Др Александра Анђелковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 10 пети спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-693
Предмети: ОАС - 4482 Канали маркетинга
ОАС - 4483 Међународна логистика
ОАС - 4450 Међународни маркетинг
ОАС - 4445 Стратегијски менаџмент логистике
МАС - 7260 Риверсна логистика
МАС - 7231 Управљање ланцима снабдевања
ДАС - 8013 Менаџмент ланцима снабдевања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Данијела Стошић-Панић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 6 пети спрат
Консултације: среда 14:00-16:00
е-маил: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-686
Предмети: ОАС - 4443 Планирање и политика предузећа
ОАС - 4447 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4487 Управљање производњом
МАС - 7224 Стратегија раста и развоја предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Мирјана Јемовић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 9 пети спрат
Консултације: среда 11:00-13:00
е-маил: mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-692
Предмети: ОАС - 4437 Банкарски менаџмент
ОАС - 4440 Финансијска тржишта
ОАС - 4414 Финансијски систем и финансијске институције
МАС - 7203 Банкарство
ДАС - 8004 Глобално банкарство
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 28 други спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-656
Предмети: ОАС - 4439 Пословне финансије
ОАС - 4478 Управљање ризиком и осигурање
МАС - 7225 Стратегијски финансијски менаџмент
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Костадиновић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 2 пети спрат
Консултације: петак 12:00-14:00
е-маил: ivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-682
Предмети: ОАС - 4441 Економика индустрије
ОАС - 4455 Економика туризма
ОАС - 4477 Индустријски менаџмент
МАС - 7219 Регионална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бојана Новићевић Чечевић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 6 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-612
Предмети: ОАС - 4471 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
ОАС - 4438 Управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
Биографија: Cirriculum vitae

Др Милица Ђорђевић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 5 пети спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-685
Предмети: ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
МАС - 7218 Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јовица Станковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: jovica.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4467 Електронско пословање
ОАС - 4462 Информатика
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Марковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 28 други спрат
Консултације: петак 12:00-14:00
е-маил: ivana.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-656
Предмети: ОАС - 4467 Електронско пословање
ОАС - 4462 Информатика
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације