English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Доценти

Др Јелена Радојичић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 9 пети спрат
Консултације: понедељак 11:00-13:00
е-маил: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-692
Предмети: ОАС - 4014 Финансијски систем и финансијске институције
ОАС - 4037 Банкарски менаџмент
ОАС - 4040 Финансијска тржишта
МАС - 7203 Банкарство
ДАС - 8004 Глобално банкарство
Биографија: Cirriculum vitae

Др Александра Анђелковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 10 пети спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: aleksandra.andjelkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-693
Предмети: ОАС - 4045 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4050 Међународни маркетинг
ОАС - 4082 Канали маркетинга
ОАС - 4083 Међународна логистика
МАС - 7231 Управљање ланцима снабдевања
МАС - 7260 Риверсна логистика
ДАС - 8013 Менаџмент ланцима снабдевања
Биографија: Cirriculum vitae

Др Данијела Стошић-Панић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 6 пети спрат
Консултације: среда 14:00-16:00
е-маил: danijela.stosic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-686
Предмети: ОАС - 4043 Планирање и политика предузећа
ОАС - 4047 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4087 Управљање производњом
МАС - 7224 Стратегија раста и развоја предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Мирјана Јемовић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 9 пети спрат
Консултације: среда 11:00-13:00
е-маил: mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-692
Предмети: ОАС - 4014 Финансијски систем и финансијске институције
ОАС - 4037 Банкарски менаџмент
ОАС - 4040 Финансијска тржишта
МАС - 7203 Банкарство
ДАС - 8004 Глобално банкарство
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 28 други спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-656
Предмети: ОАС - 4039 Пословне финансије
ОАС - 4051 Међународно пословно финансирање
ОАС - 4078 Управљање ризиком и осигурање
МАС - 7225 Стратегијски финансијски менаџмент
ДАС - 8029 Финансијска стратегија корпоративних предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Костадиновић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 2 пети спрат
Консултације: петак 12:00-14:00
е-маил: ivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-682
Предмети: ОАС - 4041 Економика индустрије
ОАС - 4055 Економика туризма
ОАС - 4077 Индустријски менаџмент
МАС - 7219 Регионална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Бојана Новићевић Чечевић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 6 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-612
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
Биографија: Cirriculum vitae

Др Милица Ђорђевић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 5 пети спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-685
Предмети: ОАС - 4002 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4074 Ревизија
МАС - 7218 Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јовица Станковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: jovica.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
МАС - 7258 Пословни информациони системи
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Ивана Марковић

Звање: доцент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 28 други спрат
Консултације: петак 12:00-14:00
е-маил: ivana.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-656
Предмети: ОАС - 4062 Информатика
ОАС - 4067 Електронско пословање
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације