English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Ванредни професори

Др Милорад Стојилковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 5 други спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
е-маил: milorad.stojilkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-632
Предмети: ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
МАС - 7232 Финансијско извештавање

Др Владислав Марјановић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4460 Економска политика
ОАС - 4409 Национална економија
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Ђорђевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4454 Агенцијско пословање
ОАС - 4405 Економска географија
ОАС - 4449 Регионална географија света
ОАС - 4452 Туристичка географија са основама туризма
МАС - 7263 Туризам и животна средина
ДАС - 8002 Географија светске економије
Биографија: Cirriculum vitae

Др Огњен Радовић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
е-маил: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4467 Електронско пословање
ОАС - 4462 Информатика
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-655
Предмети: ОАС - 4464 Операциона истраживања
ОАС - 4469 Финансијска и актуарска математика
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7227 Теорија одлучивања
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Светлана Соколов-Младеновић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 8 пети спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4468 Економика трговине
ОАС - 4472 Трговински менаџмент
МАС - 7250 Интернационализација малопродаје
МАС - 7228 Трговински маркетинг
ДАС - 8019 Стратегија и политика развоја трговине
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Марковић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: филозофски 405 сутурен
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 514-312 лок.147
Предмети: ОАС - 4498 Руски језик - други страни језик
ОАС - 4423 Руски језик I
ОАС - 4427 Руски језик II
ОАС - 4490 Руски језик III
ОАС - 4494 Руски језик IV

Др Славиша Ковачевић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: IV 11 четврти спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
среда 11:00-13:00
е-маил: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Телефон: 018 500-260
Предмети: ОАС - 4404 Социологија
Упис

Студентске организације