English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Стручне праксе

Стручна пракса је вид ваннставних активности студената, којe се реализују у оквиру програма основних академских и мастер академских студија. Садржај стручне праксе је конципиран у складу са циљевима праксе и специфичностима студијског програма на коме се реализује. У складу са поменутим актима на Економском факултету у Нишу студенти обављају обавезну стручну праксу, а могу обављати и летњу стручну праксу.

Обавезна стручна пракса

Обавезна стручна пракса је предвиђена студијским програмом и изводи се у организацији коју је студент изабрао у трајању од две радне недеље. За обавезну стручну праксу студент добија 3 ЕСПБ бода, која се укључују у диплому.

 Захтев за реализацију обавезне стручне праксе
 Захтев за реализацију обавезне стручне праксе - мастер студије
 Упутство за реализацију обавезне стручне праксе


Летња стручна пракса

Летња стручна пракса није предвиђена студијским програмом и изводи се у организацији са којом Економски факултет у Нишу има склопљен Уговор о пословној сарадњи у трајању од 4 до12 радних недеља (1-3 месеца) у току јуна, јула, августа или септембра. За летњу стручну праксу у трајању од: 4 радне недеље студент добија 1 ЕСПБ, 8 радних недеља добија 2 ЕСПБ и 12 радних недеља добија 3 ЕСПБ. Ови ЕСПБ се укључују у саплемент дипломе.

 Упутство за реализацију летње стручне праксе
 Упут за обављање летње стручне праксе (одштампати обострано)


Конкурс за обављање летње стручне праксе

 Преостала места за обављање летње стручне праксе
 Резултати конкурса за обављање летње стручне праксе
 Конкурс за обављање летње стручне праксе (за школску 2018/2019. годину)
 Пријава за летњу стручну праксу


Уговори о пословној сарадњи

У циљу обезбеђивања стручне праксе за своје студенте, Економски факултет у Нишу има потписане уговоре и споразуме о пословној сарадњи са следећим привредним субјектима:

 • Град Ниш
 • Регионална привредна комора Ниш
 • ЈКП Паркинг сервис Ниш
 • ЈКП Медиана Ниш
 • ЈКП Тржница Ниш
 • Leoni Wiring Systems Southeast доо Прокупље
 • Big star Travel д.о.о. Ниш
 • Геронтолошки центар Ниш
 • Stock coffee Niš
 • АД Планинка Куршумлија
 • Град Пирот
 • Привредно друштво Тигар а.д. Пирот
 • Акционарско друштво за управљање Слободном зоном Пирот
 • Societe Generale банка Србија АД
 • ТРЕН ДОО Ниш
 • Победа МИТ доо Ниш
 • П.Д. Еурогласс Ниш
 • Yumis доо Ниш
 • Wiener Stadtische осигурање а.д.о. Београд
 • Банка Поштанска штедионица АД Београд
 • Трговинско предузеће Горење доо Београд
 • Продуктна берза АД Нови Сад
 • ERSTE Bank АД Нови Сад
 • ДДОР Нови Сад, а.д.о., Филијала Нови Сад – 15, Ниш
 • Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом ад Београд
 • Град Крушевац
 • Градска управа града Крушевца
 • Национална служба за запошљавање Филијала Крушевац
 • Регионална привредна комора Крушевац
 • ЈП Пословни центар Крушевац
 • ЈКП Водовод Крушевац
 • ЈКП Градска топлана Крушевац
 • ЈКП Крушевац
 • ЕПС Дистрибуција Крушевац
 • Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац
 • ФАМ А.Д. Крушевац
 • АМС АМК 987 Крушевац
 • BRAMY д.о.о. Александровац
 • Societe Generale банка Србија АД
 • Opportunity банка А.Д. Нови Сад
 • Привредно друштво JUGO-IMPEX E.E.R. ДОО Ниш
 • Град Лесковац
 • Радња за пружање књиговодствених услуга и послова контроле Goodwill Доња Трнава
 • ЈП Завод за уџбенике Београд
 • Агенција МТМ Лесковац
 • ДЦП Хемигал доо Лесковац
 • Мега Дата доо Лесковац
 • ЈП Спортско-рекреативни центар Дубочица  Лесковац
 • Туристичка организација града Лесковца
 • ЈП Пијаца Лесковац
 • Агенција за локални економски развој Лесковац
 • Фунго-југ доо Лесковац
 • ФХИ Здравље Лесковац
 • Општина Бела Паланка
 • Обућа Павле д.о.о. Бела Паланка
 • ОТП банка Србија ад Нови Сад
 • Општина Неготин
 • АД метална индустрија АЛФА ПЛАМ Врање
 • ЈП РТВ Врање
 • Привредно друштво за производњу и промет роба на велико и мало Украс доо Врање
 • Привредно друштво за графичку делатност Плутос доо Врање
 • Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, огранак „Електродистрибуција Ниш“
 • Општина Мерошина
 • Општина Књажевац
 • Еликсир Прахово ДОО Прахово
 • Општина Бујановац
 • Општинска управа општине Алексинац
 • Градска управа Врање
 • Општина Владичин Хан
 • Општина Медвеђа
 • Град Зајечар
 • Градска управа града Смедерева
 • Поликлиника Хуман
 • Аерокарте доо Београд
Упис

Студентске организације