English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак испита за пријемни испит

Списак испита који се полажу прилоком уписа на дипломске академске - мастер студије

За студијски програм Економија - Модул Општа економија
1. Основи економије,
2. Економске доктрине,
3. Микроекономија,
4. Економија капитала и финансирање развоја.

За студијски програм Економија - Модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
1. Финансијско рачуноводство,
2. Управљачко рачуноводство,
3. Теорија и анализа биланса,
4. Пословне финансије.

За студијски програм Економија - Модул Финансије, банкарство и осигурање
1. Монетарна економија,
2. Финансијски систем и финансијске институције,
3. Финансијска тржишта,
4. Теорија и анализа биланса.

За студијски програм Економија, Модул Пословно управљање - Менаџмент предузећа
1. Основи менаџмента,
2. Планирање и политика предузећа,
3. Управљање ресурсима предузећа,
4. Анализа пословних перформанси.

За студијски програм Економија - Модул Пословно управљање - Маркетинг
1. Маркетинг,
2. Стратегијски менаџмент логистике,
3. Основи менаџмента,
4. Трговински менаџмент.

За студијски програм Економија - Модул Пословно управљање - Међународни менаџмент
1. Међународна економија,
2. Национална економија,
3. Банкарски менаџмент,
4. Основи менаџмента,

За студијски програм Економија - Модул Пословно управљање - Менаџмент у туризму
1. Економска географија,
2. Економска политика,
3. Економика туризма,
4. Менаџмент у туризму.


Материјали за спремање пријемног испитa


Analiza poslovnih performansi.pdf

Bankarski menadzment.pdf

Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja.pdf

Ekonomika turizma.pdf

Ekonomska geografija.pdf

Ekonomska politika.pdf

Ekonomske doktrine.pdf

Finansijasko racunovodstvo.pdf

Finansijska trzista.pdf

Finansijski sistem i finansijske institucije.pdf

Marketing.pdf

Medjunarodna ekonomija.pdf

Menadzment u turizmu.pdf

Mikroekonomija.pdf

Monetarna ekonomija.pdf

Nacionalna ekonomija.pdf

Osnovi ekonomije.pdf

Osnovi menadzmenta.pdf

Planiranje i politika preduzeca.pdf

Poslovne finansije.pdf

Strategijski menadzment logistike.pdf

Teorija i analiza bilansa.pdf

Trgovinski menadzment.pdf

Upravljacko racunovodstvo.pdf

Upravljanje resursima preduzeca.pdf

Упис

Студентске организације