English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2024-07-11 Статистичка анализа утицаја авио саобраћаја на развој туристичке понуде Града Ниша
Кандидат: Димитрије Стојановић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Сузана Ђукић
 2024-07-11 Посткејнзијанска схватања о ендогеној природи новца
Кандидат: Младен Анђелковић
Комисија: Зоран Стефановић,Драган Петровић,Срђан Маринковић
 2024-07-10 Развој и примена блокчејн технологије у банкарству
Кандидат: Валентина Стојиљковић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић,Срђан Маринковић
 2024-07-10 Улога културног наслеђа у развоју туризма Републике Србије
Кандидат: Оливера Марковић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Марија Петровић-Ранђеловић,Светлана Соколов-Младеновић
 2024-07-09 Покретање Brexita и његове последице на регулисање риболова и слободе кретања у Британским водама
Кандидат: Марија Димић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Марија Радосављевић
 2024-07-08 Контрола ефикасности стратегије истраживања и развоја
Кандидат: Ана Ђорђевић
Комисија: Бојан Крстић,Марија Радосављевић,Данијела Стошић Панић
 2024-07-08 Европска монетарна унија као оптимално валутно подручје
Кандидат: Катарина Цветковић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2024-07-08 Третман тржишне моћи у политици заштите конкуренције
Кандидат: Маја Драгић
Комисија: Биљана Ракић,Снежана Радукић,Драган Петровић
 2024-05-31 Вишекритеријумска анализа исправности пословања буџетских корисника: пример Града Ниша
Кандидат: Милена Зоговић
Комисија: Јелена Станковић,Жарко Поповић,Љиљана Бонић
 2024-05-29 Процена сталности пословања извештајног ентитета - теоријски и практични аспекти
Кандидат: Катарина Пецић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2024-05-21 Валоризација туристичког потенцијала Бање Ковиљаче
Кандидат: Јелена Танчев
Комисија: Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић,Ивана Костадиновић
 2024-04-18 Примена HACCP стандарда у прехрамбеној индустрији
Кандидат: Александра Матовић
Комисија: Горица Бошковић,Соња Јовановић,Светлана Соколов-Младеновић
 2024-04-11 Формирање цена на олигополским тржиштима
Кандидат: Марко Милојковић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Драган Петровић
 2024-04-10 Информационе технологије у функцији ефикасног управљања ланцима снабдевања
Кандидат: Ђурђина Ристић
Комисија: Горан Миловановић,Александра Анђелковић,Сузана Стефановић
 2024-04-10 Пословна примена мобилне вештачке интелигенције и технологије великих података
Кандидат: Мирјана Младеновић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић,Ивана Марковић
 2024-03-08 Циркуларна економија и привредни раст у селектованим земљама ЕУ
Кандидат: Анита Грујић
Комисија: Игор Младеновић,Владислав Марјановић,Иван Марковић
 2024-03-08 Развојна улога фискалне политике
Кандидат: Мирослав Маринковић
Комисија: Игор Младеновић,Владислав Марјановић,Драган Петровић
 2024-03-07 Компаративна анализа директних пореза у изабраним земљама
Кандидат: Милош Петковић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Соња Јовановић
 2024-03-02 Ликвидност у функцији финансијске стабилности пословања осигуравајућих компанија у Републици Србији
Кандидат: Никола Гашић
Комисија: Евица Петровић,Јелена Станковић ,Љиљана Бонић,Тадија Ђукић
 2024-02-02 Системи регулације и супервизије банака
Кандидат: Димитрије Стојков
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2024-01-11 Примена маркетинг концепта у електронској трговини
Кандидат: Наталија Станковић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сузана Ђукић,Огњен Радовић
Упис

Студентске организације