English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Александре ,О,Арсенијевић, под називом „Утицај концепта фер вредности на рачуноводствени конзервативизам“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 29.06.2020. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелене, М, Обрадовић под називом „ТРАНСМИСИЈА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА РЕАЛНА КОНОМСКА КРЕТАЊА “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 25.06.2020. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Жарка, М, Ђорића под називом „Друштвени капитал као детерминанта квалитета јавног управљања “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 07.05.2020. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Петра, Д, Митића под називом „Међузависност економског раста и загађења животне средине земаља Југоисточне Европе“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 01.11.2019. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Младена Крстића под називом „Оцена оправданости инвестиција у рециклажу отпада - изазови за управљање одрживим развојем у Републици Србији “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 07.10.2019. године.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације