English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Милица Ђокић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 03.07.2020. године (петак) у сали Института са почетком у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Економски ефекти међународне економске дезинтеграциј", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Иван Марковић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Милош Тодоровић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

23.06.2020.Служба за докторске студије

Милица Јовановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 10.06.2020. године (среда) у сали Института са почетком у 09,30 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај вредности марке као интелектуалне имовине на пословне перформансе предузећа", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Бојан Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Весна Секулић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

29.05.2020.Служба за докторске студије

Маја Марјановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторандски колоквијум, дана 05.03.2020. године (четвртак) у сали за седнице са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Ефикасност стабилизационих и развојних инструмената фискалне политике", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Јадранка Ђуровић Тодоровић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Марина Ђорђевић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

24.02.2020.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских студија Милица Ристић биће одржан у четвртак 16.01.2020. године у сали института са почетком у 12.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ Контроверзе при опорезивању добити предузећа“, одржаће Милица Ристић, пред менторском комисијом у саставу:

- Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор на Економском факултету у Нишу;
- Проф. др Марина Ђорђевић, редовни професор на Економском факултету у Нишу.

30.12.2019.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских студија Иване Стојановић биће одржан у четвтак 16.01.2020. године у сали института Факултата са почетком у 13.00 сати. Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај монетарне и фискалне политике на инфлацију“ одржаће Ивана Стојановић, пред менторском комисијом у саставу:

1) Проф. др Марина Ђорђевић, редовни професор на Економском факултету у Нишу, ментор;
2) Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор Економском факултету у Нишу, члан.

30.12.2019.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације