English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Мониа Милутиновић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 12.09.2020. године (субота) у сали Института са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај пословних ризика на бонитет осигуравајућих компанија", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Евица Петровић, редовни професор на Економском факултету у Нишу;
2. Др Јелена Станковић, доцент на Економском факултету у Нишу.

26.08.2020.Служба за докторске студије

Кристина Спасић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 23.07.2020. године (четвртк) у сали за седнице у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај примене обрачуна трошкова по активностима на ефикасност пословања здравствених и високообразовних институција", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др, Бојана Новићевић-Чечевић доцент на Економског факултета у Нишу.
2. Др Љиља Антић редовни професор Економског факултета у Нишу.

17.07.2020.Служба за докторске студије

Ивана Јањић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 23.07.2020. године (четвртк) у сали за седнице у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај улагања у истраживање и развој на ефикасност интелектуалног капитала и рентабилност предузећа“, пред менторском комисијом у саставу:

1 др Бојан Крстић редовни професор на Економском факултету у Нишу.
2 др Виолета Домановић редовни професор на Економском факултету у Крагујевцу .

17.07.2020.Служба за докторске студије

Милица Ђокић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 03.07.2020. године (петак) у сали Института са почетком у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Економски ефекти међународне економске дезинтеграциј", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Иван Марковић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Милош Тодоровић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

23.06.2020.Служба за докторске студије

Милица Јовановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 10.06.2020. године (среда) у сали Института са почетком у 09,30 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај вредности марке као интелектуалне имовине на пословне перформансе предузећа", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Бојан Крстић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Весна Секулић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

29.05.2020.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације